Pracownia Gospodarstwa Domowego


Pracownia ma na celu naukę podstawowych czynności przydatnych w życiu codziennym, takich jak: gotowania, przygotowania różnych potraw. Uczy korzystania z przepisów kulinarnych, porcjowania i wydawania potraw. Pracownia ma na celu również naukę racjonalnego korzystania z różnego rodzaju środków czystości oraz umiejętności posługiwania się narzędziami ręcznymi i zmechanizowanymi. Na celu tej pracowni jest także nauka przygotowania stołu i dobierania odpowiednie zastawy stołowej.