rodo

Dbamy o Twoje dane osobowe 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lalkowach


W jakim celu zbieramy Pani/Pana dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe są zbierane ponieważ korzysta Pan/Pani z oferty wsparcia dla osób korzystających z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lalkowach.

Zapewniamy, że Pani/Pana dane są należycie chronione, a zakres danych, które zbieramy jest minimalny – imię, nazwisko, data urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, dane kontaktowe, dane rodziców/opiekunów prawnych, informacje o niepełnosprawności i danych wymaganych w ramach realizowanych warsztatów terapii zajęciowych w WTZ w Lalkowach.


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania przez nas danych osobowych?


Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (potocznie ten akt prawny jest nazywany „RODO”).

Podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO oraz art 9 ust 2 lit. d RODO wynikający konieczności dokumentowania i rozliczania działań rehabilitacyjnych, terapeutycznych, statutowych oraz działaniach informacyjnych realizowanych poprzez wysyłkę informacji o wydarzeniach.


Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia” z siedzibą w Lalkowach 10,
83-230 Smętowo Graniczne

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 58 561 96 65


Komu Pani/Pana dane będą udostępnione?

 

Pani/Pana danych osobowe są przetwarzane w celu realizacji działań WTZ Lalkowy, które zakładają m.in.:


Przez jaki okres dane będą przechowywane?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji warsztatów zgodnie z przyjętą kategorią archiwalną w Stowarzyszeniu.

 


Jakie ma Pani/Pan uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Posiada Pani/Pan prawo do:


Pozostałe informacje

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.